Wersja demonstracyjna kursu Ultrasonografia w perinatologii – wybrane problemy

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Jakie treści zawiera niniejszy kurs?

Kim są nasi wykładowcy?

Dla wszystkich, którzy posiadają już pewną wiedzę w zakresie ultrasonografii, ale chcą ją podnieść na wyższy poziom.

Jest to wersja demonstracyjna

Kurs zawiera najistotniejsze oraz usystematyzowane informacje dotyczące ultrasonograficznej diagnostyki prenatalnej ze szczególnym uwzględnieniem wad płodu.

Jest to kurs próbny składający się z testu oraz 15 min. wykładu

dr hab. n. med. Dariusz Borowski

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; w latach 2019 – 2021 r. Przewodniczący Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników; członek wielu towarzystw naukowych związanych z ginekologią i ultrasonografią, wykładowca w kraju i za granicą